Disclaimer

Artikel 1. Wet Bescherming Persoonsgegevens

1. NVDSK handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
2. Gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn, zullen niet worden geregistreerd,
verzameld, gecontroleerd, gecombineerd dan wel bewerkt, anders dan in dit protocol is afgesproken.
3. Persoonsgegevens zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.
4. Het registreren van gegevens die tot een persoon herleidbaar zijn wordt tot het minimum beperkt.
5. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale bescherming van de privacy van de leden.

Artikel 2. Publiceren van teksten, afbeeldingen en video’s

1. Leden kunnen zelf teksten, afbeeldingen en video’s publiceren op de NVDSK website. Daarbij houdt de NVDS de volgende voorwaarden aan:
# De publicatie bevat een herleidbare afzender.
# Het bericht bevat geen dreigend, seksueel intimiderend, racistisch, discriminerend,   beledigend of aanstootgevend materiaal.
# De publicatie is niet in strijd met de fatsoensnormen en schaadt het aanzien van de NVDKS en leden niet.

Artikel 3. Rechten leden

1. Inzagerecht: NVDSK leden hebben het recht de over hem of haar geregistreerde data in te zien. Verzoeken om inzage worden binnen 20 werkdagen ingewilligd.
2. Correctierecht: NVDSK leden hebben het recht om feitelijk onjuiste gegevens uit de registreerde data te (laten) verbeteren of aan te vullen. Over verzoeken van correctie of aanvulling wordt binnen 20 werkdagen beslist. Indien een verzoek tot correctie of aanvulling wordt ingewilligd wordt de correctie terstond uitgevoerd.
3. Verwijderingsrecht: NVDSK leden hebben het recht om de over de hem of haar geregistreerde data, die niet (langer) ter zake doen, of in strijd zijn met Wet bescherming persoonsgegevens te (laten) verwijderen en te (laten) vernietigen. Over een verzoek om verwijdering en vernietiging wordt binnen 20 werkdagen beslist. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, vindt de verwijdering en vernietiging terstond plaats.

Artikel 4. Maatregelen

1. Bij handelen in strijd met deze regeling, worden afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding maatregelen getroffen.
2. Voor NVDSK leden betreft dit het verwijderen van publicaties zoals benoemd in artikel 2.1.
3. Indien NVDSK leden bij herhaling artikel 2.1 blijven overtreden, kan besloten worden tot opzegging van het lidmaatschap.

Artikel 5. Opslag gegevens NVDSK leden

1. NVDSK slaat alleen gegevens van NVDSK leden op, nadat hier toestemming voor gegeven is door het lid zelf bij het aanmaken van een account en profiel.
2. NVDSK gebruikt de gegevens alleen zoals aangegeven door het lid zelf bij het aanmaken van een account en profiel.
3. Leden kunnen NVDSK verzoeken (artikel 3) gegevens aan te passen en/of te verwijderen en/of zelf gegevens aanpassen en/of verwijderen.

Internationaal
Organisaties
De duitse staande
Database
Volg nvdsk
Translate nvdsk.nl
nlcsdaenfrdeptrorues
Aan de NVDSK website kunnen geen rechten worden ontleend. Deze site is vol in ontwikkeling. Heeft u opmerkingen of vindt u informatie die niet meer up-to-date, niet compleet of onjuist is, geef dit dan aub aan door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..